blog-img

Most Famous Recipes You Should Know

Discover iconic recipes from around the world in our latest blog. Elevate your culinary skills and bring global flavors to your kitchen. Bon appétit!

blog-img

Must-try Thanksgiving Recipes

Discover mouthwatering Thanksgiving recipes to make your expat celebration in the USA unforgettable. From classic roast turkey to sweet potato casserole, savor the flavors of this cherished American tradition with our must-try recipes.

blog-img

Experiencia J-1 con Placement International

Emprende un viaje excepcional con Placement International mientras te contamos la notable historia de un talentoso chef sudafricano, Kwame, quien realizó una pasantía que cambió su vida en el restaurante Brennan's en Nueva Orleans.

blog-img

J. Willard Marriott: El Visionario detrás del Marriott

Descubre la inspiradora historia de John Willard Marriott, el visionario fundador de la icónica cadena de hoteles Marriott.

blog-img

Trải Nghiệm J-1 Với Placement International

Chúng tôi muốn chia sẻ câu chuyện đặc biệt về cuộc hành trình cuốn hút cùng Placement International của một đầu bếp tài năng người Nam Phi, Kwame, đã tham gia chương trình thực tập thay đổi cuộc đời tại nhà hàng Brennan's ở New Orleans.

blog-img

J. Willard Marriott: Tầm Nhìn Đứng Sau Thương Hiệu Marriott

Khám phá câu chuyện đầy cảm hứng của John Willard Marriott, người sáng lập tầm nhìn của chuỗi khách sạn nổi tiếng Marriott.

Copyright © 2024. All Rights Reserved.